Categoría: Anuncios

Taboleiro de Anuncios Municipal


No Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello de Forcarei pode consultar os edictos e anuncios, que por disposición legal ou reglamentaria deban publicarse no mesmo.
Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello

DataOrganismoAfectado
02/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Reforzo de camiños.
Parcelaria Meavía-Quintillán
14/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Acondicionamento de predios.
Parcelaria de Meavía-Quintillán
22/02/2016Concello de ForcareiCalendario do contribuínte 2016
08/06/2016Concello de Forcarei
Baixas de oficio no Padrón de HabitantesPROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2019 IMSERSO

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2019 IMSERSO


(BALNEARIOS TERMAIS)

SOLICITUDES NO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

PRAZOS DE SOLICITUDE:

 • · Ata o 11 de XANEIRO de 2019 para acudir nos meses de FEBREIRO ata AGOSTO.

Ata o 16 de Maio de 2019 poderanse facer solicitudes para este periodo, que pasarán a unha lista de agarda.

 • · Ata o 17 de MAIO de 2019 para os meses de SETEMBRO a DECEMBRO.

Ata o 31 de Outubro poderanse facer solicitudes para este periodo, que pasarán a unha lista de agarda.

CartelAXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019

AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019


AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA

BENEFICIARIOS:

Familias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ao  eu cargo matriculados para o curso 2018/2019 nalgún centro de ensino público de Forcarei, en  educación Infantil, Primaria e Secundaria para axudas de material escolar.

REQUISITOS A CUMPRIR:

 • Que a unidade familiar estea empadroada e teña a residencia efectiva neste concello.
 • Que o alumnado este matriculado ou teña reserva de matrícula nun centro de ensino público de Forcarei.
 • Ter presentada a solicitude e documentación complementaria no prazo e forma legal establecido.
 • Que os solicitantes cumpran co baremo económico recollido nas Bases Reguladoras de convocatoria.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

As solicitudes presentaran sé no Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Forcarei a través do Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ata o día 9 de Novembro de 2018.

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ou ben a través do teléfono 986 75 54 32 ou ben 986.75 51 49.


Bases da convocatoria

Sumario do BOPPO (http://www.boppo.depo.es/detalle/-/boppo/2018/10/25)

Cartel-AnuncioREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 4.120,79 €, para a redacción do proxecto parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL "BERROZO”,con cargo a Liña 2 das axudas destinadas amellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 25.900,20 €, para a execución da actuación parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro Anta
PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS

(PLAN CONCELLOS 2018-2019).

23/04/2018

A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 52.965,88 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E S VIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

Anuncio CompletoREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

 22/01/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.360 €, para a redacción do proxecto parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

 

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

22/01/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 47.700 €, para a execución da actuación parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaRESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA

RESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA


Que debido aos problemas de sequía que estamos padecendo nos derradeiros meses pola falta de chuvia, apelamos á responsabilidade de todos os veciños e veciñas deste Concello, pola necesidade de que se faga un aforro e un consumo responsable da auga da rede de abastecemento. Por este motivo débese consumir a auga estritamente necesaria e non malgastala, quedando PROHIBIDO USAR A AUGA DA TRAIDA para:

 • lavado de vehículos,
 • rego de xardíns e hortas,
 • enchido de piscinas,
 • depósitos de auga para rego e análogos.

Rógase a colaboración de todos os usuarios para que se faga un uso racional da auga e así poder garantir o servizo.
Esténdense as recomendacións anteriores para o consumo de auga privada, procedente de pozos.

Bando completoCONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE QUINTELAS DE ARRIBA


16/10/2017


A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 7.004,47 €, para a conservación e restauración do cruceiro de Quintelas de Arriba, con cargo a convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural.Inspección Técnica de Vehículos- FORCAREI

Inspección Técnica de Vehículos- FORCAREI


Días : 18 ó 22 de maio de 2017

HORARIO :

Días 18,19 e 22 :
9:00 a 13:30 horas.
15:15 a 18:00 horas

Asignarase CITA PREVIA chamando ó telefono :

• A través da páxina web : www.sycitv.com
• Por teléfono : 902 30 90 00

LUGAR FORCAREI.  Rúa TRAS DA SENRA.

CartelPlan Concellos 2017. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2017 da Deputación Provincial.


O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2017 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

 • Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:
 • 3 peóns forestais, durante 8 meses, xomada completa
 • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa
 • Servizo de obras públicas.- 5 traballadores desempregados da seguinte forma:
 • 1 operario de servizos (peón obras públicas) para o karting, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 operario de servizos (peón obras públicas) para instalacións deportivas, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa
 • 1 oficial de obras públicas, Albanel, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 peón de obras publicas durante 6 meses, xornada completa

 Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 79.641,80 €.PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA, con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2017)


24/03/2017

A Deputaci6n Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 82.219,80 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 201 7).

Forcarei a 24 de marzo de 2017
A Alcaldesa


Asdo: Belén Cachafeiro Anta

AnuncioInspección Técnica de Vehículos

Inspección Técnica de Vehículos


Días : 27 e 30 de xaneiro de 2017.

HORARIO :

Día 27 :
   9:00 a 13:30 horas.
   15:15 a 18:00 horas

Día 30 :
   9:00h a 13:30 horas

Asignarase CITA PREVIA chamando ó telefono :

• A través da páxina web : www.sycitv.com
• Por teléfono : 902 30 90 00

LUGAR SOUTELO DE MONTES. POLIGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA. (preto de Alimentos Amorodo S.L.)

CartelPROXECTO PARA A SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO DE FORCAREI


21/11/2016

O Concello de Forcarei a través da Subvención da Deputación Provincial para SINALIZACION DO PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E A MEMORIA HISTÓRICA-ANO 2016. Realizou a seguinte actuación:

"PROXECTO PARA A SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO DE FORCAREI"

Para o financiamento desta actuación a Deputación Provincial concedeu o Concello de Forcarei unha axuda por importe de 2.299,00.- €

Forcarei, 21 de novembro de 2016

A Alcaldesa

Asdo: Belén Cachafeiro Anta

Anuncio Completo
 

Nº de resultados:
21
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +