Categoría: Anuncios

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 4.120,79 €, para a redacción do proxecto parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL "BERROZO”,con cargo a Liña 2 das axudas destinadas amellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 25.900,20 €, para a execución da actuación parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro Anta
PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS

(PLAN CONCELLOS 2018-2019).

23/04/2018

A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 52.965,88 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E S VIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

Anuncio CompletoREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

 22/01/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.360 €, para a redacción do proxecto parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

 

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

22/01/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 47.700 €, para a execución da actuación parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaRESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA

RESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA


Que debido aos problemas de sequía que estamos padecendo nos derradeiros meses pola falta de chuvia, apelamos á responsabilidade de todos os veciños e veciñas deste Concello, pola necesidade de que se faga un aforro e un consumo responsable da auga da rede de abastecemento. Por este motivo débese consumir a auga estritamente necesaria e non malgastala, quedando PROHIBIDO USAR A AUGA DA TRAIDA para:

 • lavado de vehículos,
 • rego de xardíns e hortas,
 • enchido de piscinas,
 • depósitos de auga para rego e análogos.

Rógase a colaboración de todos os usuarios para que se faga un uso racional da auga e así poder garantir o servizo.
Esténdense as recomendacións anteriores para o consumo de auga privada, procedente de pozos.

Bando completoCONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE QUINTELAS DE ARRIBA


16/10/2017


A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 7.004,47 €, para a conservación e restauración do cruceiro de Quintelas de Arriba, con cargo a convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural.Inspección Técnica de Vehículos- FORCAREI

Inspección Técnica de Vehículos- FORCAREI


Días : 18 ó 22 de maio de 2017

HORARIO :

Días 18,19 e 22 :
9:00 a 13:30 horas.
15:15 a 18:00 horas

Asignarase CITA PREVIA chamando ó telefono :

• A través da páxina web : www.sycitv.com
• Por teléfono : 902 30 90 00

LUGAR FORCAREI.  Rúa TRAS DA SENRA.

CartelPlan Concellos 2017. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2017 da Deputación Provincial.


O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2017 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

 • Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:
 • 3 peóns forestais, durante 8 meses, xomada completa
 • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa
 • Servizo de obras públicas.- 5 traballadores desempregados da seguinte forma:
 • 1 operario de servizos (peón obras públicas) para o karting, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 operario de servizos (peón obras públicas) para instalacións deportivas, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa
 • 1 oficial de obras públicas, Albanel, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 peón de obras publicas durante 6 meses, xornada completa

 Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 79.641,80 €.PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA, con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2017)


24/03/2017

A Deputaci6n Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 82.219,80 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 201 7).

Forcarei a 24 de marzo de 2017
A Alcaldesa


Asdo: Belén Cachafeiro Anta

AnuncioInspección Técnica de Vehículos

Inspección Técnica de Vehículos


Días : 27 e 30 de xaneiro de 2017.

HORARIO :

Día 27 :
   9:00 a 13:30 horas.
   15:15 a 18:00 horas

Día 30 :
   9:00h a 13:30 horas

Asignarase CITA PREVIA chamando ó telefono :

• A través da páxina web : www.sycitv.com
• Por teléfono : 902 30 90 00

LUGAR SOUTELO DE MONTES. POLIGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA. (preto de Alimentos Amorodo S.L.)

CartelPROXECTO PARA A SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO DE FORCAREI


21/11/2016

O Concello de Forcarei a través da Subvención da Deputación Provincial para SINALIZACION DO PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL E A MEMORIA HISTÓRICA-ANO 2016. Realizou a seguinte actuación:

"PROXECTO PARA A SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO DE FORCAREI"

Para o financiamento desta actuación a Deputación Provincial concedeu o Concello de Forcarei unha axuda por importe de 2.299,00.- €

Forcarei, 21 de novembro de 2016

A Alcaldesa

Asdo: Belén Cachafeiro Anta

Anuncio CompletoBando contención do avance da praga dos cítricos

Bando contención do avance da praga dos cítricos


Traballos da consellería do medio rural para a contención do avance da praga dos cítricos (limoeiros, laranxeiras, etc) denominada trioza erytreae ou psílido africano

O insecto denominado Trioza erytreae, praga das denominadas de corentena na UE, foi detectado por primeira vez en Galicia en 2014. Desde entón tense extendido por toda a costa e mesmo ten entrado cara ao interior, favorecido polo clima morno dos ríos, especialmente o Ulla, O Umia e o Miño.

As parroquias onde se ten detectado a presenza deste insecto pasan a ser zonas demarcadas para esta praga.

Polo de agora, ningunha parroquia do termo municipal de Forcarei está incluída dentro de zona demarcada pola presenza de Trioza; non obstante, débese ter presente que si están demarcadas outras zonas da Comarca do Tabeirós - Terra de Montes (en particular, varias parroquias da Estrada).

Este insecto provoca danos nos cítricos, en forma de malformacións (verruguiñas como as que aparecen na foto) nas follas máis novas, que se van volvendo amarelas e finalmente poden chegar a caer, quedando os brotes espidos. Non adoita a ser mortal para a árbore pero o verdadeiro risco deste insecto é que pode actuar como transmisor dunha bacteria que si mataría a árbore infectada.

Por iso o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente considerou necesario establecer un operativo para someter a tratamento fitosanitario os cítricos situados nas zonas afectadas, a fin de intentar conter o avance da praga.

Tal operativo está a ser levado a cabo pola empresa TRAGSA, por encargo da Consellería do Medio Rural, a partir do primeiro de maio.

Forcarei ten a condición de ser área libre limítrofe con zona demarcada e de ser unha posible área de expansión daquela. Por iso, escolleuse como un dos concellos onde TRAGSA pretende aplicar tratamentos.

Así pois, varios equipos desprazaranse por gran parte do termo municipal de Forcarei (principalmente polas parroquias situadas no Oeste), chamando casa por casa, para tratar cun produto fitosanitario autorizado (de baixo risco medioambiental) todas as plantas susceptibles de sufrir o ataque deste insecto.

Por iso, advertimos aos veciños das parroquias forcareiesas anteditas da existencia e motivo do operativo despregado para o tratamento dos cítricos nas casas particulares, que está a ser realizado por persoal de TRAGSA. Os tratamentos fitosanitarios van ser aplicados coas precaucións debidas por persoal cualificado e o seu custo económico non vai ser en absoluto repercutido ao propietario.

Para que poida ser levado a cabo este operativo precisamos a colaboración dos veciños, de xeito que permitan acceder ao persoal identificado como TRAGSA, a fin de que poidan comprobar a existencia de cítricos e, nunha visita posterior, tratar estas árbores.

Ante calquera dúbida, poden chamar ao tlfno. da Consellería de Medio Rural 986805446 (Servizo de Explotacións Agrarias - Pontevedra)CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE MAMOA


10/10/2016

O Concello de Forcarei a través da Subvención da Deputación Provincial para Rehabilitación do Patrimonio Histórico Cultural. Dirixidas ós Concellos da Provincia. Ano 2016. Realizou a seguinte actuación:

"CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE MAMOA"

Para o financiamento desta actuación a Deputación Provincial concedeu o Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.373,21€

Forcarei, 10 de Outubro de 2016

A Alcaldesa

Asdo: Belén Cachafeiro Anta

Anuncio CompletoPAGAMENTO ALUMEADO PÚBLICO, con cargo a LIÑA 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2016


15/03/2016

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 75.410,25 €, para "PAGAMENTO ALUMEADO PÚBLICO (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a LIÑA 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2016.

Forcarei, 15 de marzo de 2016

A Alcaldesa,

Asdo.: Belén Cachafeiro Anta
 

Nº de resultados:
33
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +